۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن   

                                                                                                نظرسنجی ها

ردیف عنوان         واحد مربوطه تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان توضیحات لینک
1 فرم نظرسنجی از بیماران سرپایی بیمارستان عمومی 99/10/01 99/12/30       کلیک
2 فرم نظرسنجی ازبیماران اورژانسی بیمارستان عمومی 99/10/01 99/12/30       کلیک
3 فرم نظرسنجی ازهمراه بیمار عمومی 99/10/01 99/12/30       کلیک
4 فرم نظرسنجی ازبیماران بخشهای بستری عمومی 99/10/01 99/12/30       کلیک