۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 583

شرح وظایف

 

*استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

*دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

*تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

*نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.

*رساندن برگ  استعلام به  فروشندگان

*دریافت برگ استعلام از فروشندگان

*دریافت فاکتور خرید از فروشندگان

*پیگیری مکاتبات با  بانک ها

نظر شما :
captcha