۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 604

شرح وظایف

 

*ثبت کلیه مکاتبات چه بصورت حضوری ارباب رجوع و چه بصورت پستی با استفاده از نرم افزاری دبیرخانه

*مشخص نمودن عنوان فرستنده و گیرنده و شماره و تاریخ نامه های در دست اقدام

*اسکن  وثبت نمودن نامه ها و مکاتبات داخلی و خارجی

*پیگیری سوابق نامه ها حسب دستور مقام مافوق

*حفظ و نگهداری سوابق نامه ها و اوراق طبق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده

نظر شما :
captcha