۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 712

شرح وظایف

 

1-اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی،سرویس و کالیبراسیون تجهیزات،مواد مصرفی،کیت ها و.... به مبادی ذیربط،بررسی مشکلات ایجادشده و تلاش در جهت رفع آن ها

2-ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات و نظارت بر فعالیت های کنترل و نگهداری آن ها و گردآوری گواهی کالیبراسیون دستگاهها

3- برآوردنیاز تجهیزاتی ومواد مصرفی (باتوجه به نقطه سفارش)پی گیری درخواست ها،اقلام مورد نیاز،نظارت بر روندخرید،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مجاز اقلام آزمایشگاهی

4- نظارت براجرای صحیح و دقیق برنامه های کنترل کیفی داخلی و خارجی و بکار گیری نتایج بدست آمده در جهت بهبود کیفیت عملکرد آزمایشگاه

5- نظارت بر فعالیتهای پس از انجام آزمایش،کنترل برگه گزارش نتایج بیماران ، تاییدهمخوانی نتایج بدست آمده و ارائه توصیه های لازم در برگه گزارش در مواردلزوم

6--نیاز سنجی آموزشی و ارائه تقویم آموزشی به مسئولین ذیربط و برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های آموزشی داخلی

7- گرد آوری،تکمیل و ارائه کلیه اطلاعات درخواست شده(آمار مربوط به مراجعین،پرسنل،خدمات آزمایشگاهی،تجهیزات و ....) به معاونت محترم بهداشتی طبق فایلهای ارسالی

8- همکاری با سایر واحد های ستادی(مبارزه با بیماریها،سلامت خانواده،بهداشت محیط و....) واجرای طرح های غربالگری در جهت ارائه خدمت به مردم و کنترل بیماریها

9- برگزاری جلسات باز آموزی و بازنگری سیستم مدیریت کیفیت،مستندسازی و ایمنی در آزمایشگاه به جهت ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی و رفع مشکلات احتمالی به وجود آمده

10- تنظیم برنامه ماهیانه کاری و مرخصی پرسنلی،تقسیم کارو تدوین شرح وظایف کارکنان در سطوح مختلف

11- همکاری با کارشناسان محترم معاونت بهداشتی و ممیزین استانی و تلاش در جهت رفع کمبودها،مشکلات و نواقص احتمالی با توجه به پس خوراندهای ارسالی

12- همکاری در اجرای صحیح برنامه ها، طرح های غربالگری ، دستورلعمل ها و بخش نامه های ارسالی و ابلاغی از سوی معاونت محترم

13- پایش و تکمیل چک لیست های (نمونه گیری مراکز روستایی،بحران و ...)ارسالی از معاونت محترم بهداشتی

14- نظارت بررعایت و اجرای صحیح استانداردها،دستورلعمل های سیستم مدیریت کیفیت و اصول مستند سازی در آزمایشگاه

15- نظر سنجی و بررسی میزان رضایت مندی دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاهی و پی گیری درخواست های آن ها

16-برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی طبق چک لیست های تدوین شده،جهت شناسایی خطاها و موارد عدم انطباق و پی گیری و تلاش جهت رفع آن ها تا حد ممکن

17-شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در بخش های مختلف آزمایشگاه و برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه

18- نظارت و پی گیری بر ثبت موارد عدم انطباق،حوادث مخاطره آمیزو نقاط بحرانی در آزمایشگاه به جهت اهمیت موضوع

نظر شما :
captcha