۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 785

شرح وظایف

 

1-نظارت بر نحوه اجرای برنامه های واحد کاهش خطر بالیا در خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت

2-اجرای تمرین آمادگی بالیا در تسهیالت بهداشتی و جامعه

3-تکمیل و ارسال فرم sit rep مربوط به هر یک از مخاطرات به وقوع پیوسته

4-ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی کلیه منابع و تسهیالت بهداشتی از سطح ستاد مرکز بهداشت تا خانه های بهداشت

 

الف) فاز  قبل از وقوع بلایا:

 *اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی مرکز در برابر بلایا (SARA)

 *اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی مرکز در برابر بلایا (SNS)  

 *ارزیابی و آموزش خانوارها برای بلایا (DART)

 *تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بلایا (EOP)

 

ب)فاز  بعد از وقوع بلایا:

 *اجرای برنامه نظام مراقبت بلایا(DSS)

 *اجرای عملیات پاسخ بهداشتی به بلایا بر اساس EOP تدوین شده در فاز "الف"

نظر شما :
captcha