۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 786

رسالت

تامين سلامت ، رفاه و عدالت اجتماعي براي آحاد جامعه  ، ارتقا سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي ايراني اسلامي ، تحكيم بنيان خانواده ، رفع عوامل تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي و ترويج آموزش هاي  روانشناختي  و معنوي و ارتقاء شاخص هاي سلامت روان با اولويت اقشار آسيب پذير .

 

 اهداف

 

افزايش سطح سواد سلامت روان و سلامت اجتماعي جمعيت عمومي .

كاهش  ميزان اقدام به خودكشي

كاهش مرگ ناشي از خودكشي

 افزايش پوشش مهارتهاي زندگي و فرزند پروري

 پوشش خدمات سرپايي براي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي شناسايي شده در نظام مراقبتهاي بهداشتي اوليه .

 افزايش   سطح پوشش خدمات سرپايي براي بيماران مبتلا به اختلال مصرف مواد ، الكل  

آموزش كارشناسان سلامت روان دانشگاه در حمايت هاي رواني اجتماعي .

 اجرای برنامه هاي آموزشي  پيشگيري از اعتياد  

 اجرای برنامه كاهش آسيب  اعتياد . ( برنامه سرنگ و سوزن )

 خدمات پيشگيري از خشونت خانگي در قربانيان شناسايي شده .

اجرای برنامه مداخلات سلامت اجتماعي با رويكرد اجتماع محور در مناطق حاشیه شهرها.

نظر شما :
captcha