۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 770

شرح وظایف

 

*شناخت و بررسی بيماريهاي رواني

*بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

*تشكيل و شركت در كميته فني بهداشت روان شهرستان

*تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

*همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظوربررسی فعالیت مراکز در زمینه بهداشت روان

*جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

*پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

*پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

*گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان 

*انجام مشاوره خانواده و فرزند پروری و.... (بصورت موردی)  

*آگاه سازی عمومی در جهت کاهش تقاضای مصرف مواد

*آموزش و تلاش جهت کاهش و پیشگیری از خودکشی

نظر شما :
captcha