۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 911

اهداف و رسالت

 

1-ارتقای سطح نگرش و آگاهی دانش آموزان6تا14سال در زمینه بهداشت دهان و دندان

2- ارتقای سطح نگرش و آگاهی کودکان و مهد کودک ها(6-3سال)در زمینه بهداشت دهان و دندان

3- ارتقای سطح نگرش و آگاهی مادران باردار و شیرده در زمینه بهداشت دهان و دندان

4- ارتقای سطح نگرش و آگاهی مربیان و معلمان در زمینه بهداشت دهان و دندان

5- ارتقای سطح نگرش و آگاهی کادر بهداشتی(بهورزان و مراقب سلامت) در زمینه بهداشت دهان و دندان

6- ارتقای سطح نگرش و آگاهی مردم در زمینه بهداشت دهان و دندان

7- بهبود کمی و کیفی وضعیت ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان

نظر شما :
captcha