۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 891

شرح وظایف

 

*جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز بهداشتی درمانی تابع شهرستان

*تهیه گزارش فعالیت های بهداشت دهان ودندان شهرستان

*پایش ونظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

*ارئه خدمات پیشگیری مانند فلوراید تراپی و فیشورسیلانت در درمانگاهها و مهد کودکهای سطح شهرستان

*آموزش مدیران ،معلمین ،مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههای غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش

*راه اندازی تجهیزات و یونیت دندانپزشکی ،تعمیر وسایل و تجهیزات دندانپزشکی

*تهیه مواد کمک آموزشی از قبیل جزوه ،پوستر،اسلاید، پمفلت جهت ارتقا سطح آگاهی جامع آموزش مسئولین،مربیان بهورزی و کاردانهای بهداشت خانواده در خصوص بهداشت دهان ودندان درسطح شهرستان

  

نظر شما :
captcha