۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 2966

شرح وظایف

 

*جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای غیر واگیر

*تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر

*نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه

*نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل

*نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی یا ماهیانه

*تهیه- تنظیم و ارسال آمار هر ماه –سه ماه و شش ماهه وثبت درپورتال بیماریها

*پیگیری بیماران تا حصول نتیجه و بررسی اطرافیان بیمار

*تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی

*جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه

*آموزش مستمر نیروها

*نظارت بر عملکرد گرفتن نمونه های خون و...در بیماریهای غیر واگیر

*جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش. و ارسال آمارآن بصورت شش ماهه به معاونت

*جمع آوری آمار مواد محترقه چهارشنبه سوری از بیمارستانها و ارسال به معاونت

*برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص

*تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی

*پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده. ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد ( PND )

*بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها

*جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز وخانه های بهداشت وبیمارستان

*انجام طرح غربالگری دیابت در افراد بالای ۳۰ سال

*انجام طرح غربالگری فشارخون در افراد بالای ۳۰ سال

*غربالگری افراد70-50سال جهت سرطان کولورکتال

*غربالگری نوزادان جهت بیماری تیرویید وفنیل کتونوری

*پیگیری نوزادانی جهت انجام غربالگری شنوایی

*اجرای برنامه آیتم 7

*اجرای طرح پن برای افراد بالای 30 سال

نظر شما :
captcha