۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 1033

شرح وظايف

1- انجام مطالعات و بررسي هاي لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات, معادن, مشاغل كشاورزي و خدمات در سطح شهرستان

2- تشكيل جلسات با سازمانها و ارگانهاي ذيربط در زمينه جلب هماهنگيهاي بين بخشي بمنظور ارائه موثر خدمات بهداشت حرفه اي
3- برنامه ريزي و پيگيري در جهت رعايت حدود ملي تماس شغلي عوامل زيان آور و كنترل عوامل زيانآور محيط هاي كاري با توجه به استانداردهاي موجود

4- برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار و انجام معاينات دوره اي در مشاغل سخت و زيان آور
5- همكاري در ساير واحد ها در اجراي مراقبتهاي اوليه بهداشتي( P.H.C )
6- فعاليت و نظارت در زمينه اجراي برنامه هاي بهداشت حرفهاي در قالب سيستم هاي پزشك خانواده
7- پیگیری  درزمينه توسعه, تاسيس, تجهيز و راه اندازي ايستگاههاي بهگر ،خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار
8- پيگيري و نظارت بر اجراي طرحها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي ابلاغي از سوي مركز سلامت محيط و كار (سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای، برنامه بهداشت كشاورزي، طرح بقا,  برنامه تربيت بهگر,  برنامه ارگونومي، برنامه كنترل صدا، برنامه روشنايي محيط كار، طرح خانه هاي بهداشت كارگري، ايمني شيميايي، معاينات كارگري، تشديد و هدفمند نمودن بازديد كارگاهي، ... )
10- برنامه ريزي, هماهنگي و پيگيري در زمينه تشكيل و ارتقا كارايي كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار
11- نظارت بر عملكرد دانش آموختگان بهداشت حرفه اي شاغل در كارگاهها و كارخانجات


فعاليت هاي اجرائي بهداشت حرفه اي

1-  بازرسی وپایش ونظارت محیط های کار:

2- برنامه طب کار وتیم سلامت شغل

3-آموزش

4- نظارت برتشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار

5- طرح بقا :

6- بهداشت کشاورزی:

7- بر نامه ایمنی شیمیایی

 8-  برنامه بهداشت معدن کاران

9-  برنامه بهداشت پرتو کاران

10- برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماند

11-  برنامه بازرسی هدفمند

12- برنامه مشاغل سخت و زیان آور

13-  برنامه ارگونومی

14-  طرح ساماندهی روشنایی محیط کار

15- طرح مقابله با صدا در محیط های کار

16- برنامه سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای

17-  اصلاح و آموزش تغذیه در صنایع

نظر شما :
captcha