۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 1185

رسالت

 

خانواده به عنوان یک نهاد که افراد مختلفی تشکیل دهنده آن هستند یکی از اساسی ترین اجزای جامعه محسوب میشود وخصوصیات و ویژگی های همین افراد دارای امتیازاتی است که آن را از دیگر نهادها مجزا میسازد. یکی از این امتیازات وجود همگونی نسبی در انسان هایی است که اعضای خانواده را تشکیل میدهند. لذا در برنامه ریزی های کلان اجتماعی برای ایجاد توسعه و رفاه که نیازمند بستری مناسب برای اقدام و تداوم است، این امتیازدر خانواده باعث میشود که اثربخشی فعالیت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتی که در بین اعضای خانواده برقرار است بیشتر و بهتر شود. بنا براین کارآیی برنامه های سلامت که محور توسعه اجتماعی است در محیط خانواده بیشتر واثربخش تر خواهدبود.

از همین رو یکی از رویکردهای اصلی نظام سلامت، برنامه ریزی مبتنی بر ساختار خانواده می باشد و گروه سلامت جمعیت و خانواده متولی طراحی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروههای آسیب پذیر جامعه (مادران- نوزادان- کودکان- جوانان-زنان و سالمندان) می باشد.

اهداف

تامین، حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گرو ه های هدف از جمله مادران باردار، نوزادان، کودکان، جوانان ،زنان 49-10 ساله ی همسر دار،  میانسالان 59-30 ساله و سالمندان

 

نظر شما :
captcha