۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 1386

شرح وظایف:

 • جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و آمار های مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در منطقه
 •  همکاری و معاونت رئیس مرکز بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی و منطقه ای و برسی راه های عملی رفع تنگناها و حل مسائل
 •  همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب روشها و اجرای آنها در منطقه
 •  مشارکت در تهیه برنامه تفضیلی برنامه های بهداشتی (کشوری-منطقه ای) در منطقه و تهیه بودجه عملیاتی
 •  مشارکت در سازماندهی واحد های تابعه مرکز(تشکیلات و روابط درونی و بین واحد ها)
 •  مشارکت در انتخاب فنی – تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری و تمهیدات لازم برای بقا و استمرار تامین نیروی انسانی و کار آمد
 •  هدایت و رهبری فعالیتهای فنی از طریق آموزش
 •  برقراری هماهنگی های لازم بین واحد های تابعه مرکز و سایر واحد های دانشگاه
 •  جلب هماهنگی های سایر بخشهای موثر در سطح سلامت جامعه و فعالیت های بهداشتی
 •  برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی در تمام سطوح فعالیت ها (برنامه ریزی-اجرا-نظارت)
 •  برنامه ریزی و هماهنگی برای ایحاد واحد های جدید و ارتقائ کمی و کیفی واحد های موجود متناسب با ضوابط کشوری
 •  انجام پژوهش های مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل موجود و تکنولوژی های مناسب برای حل و مسئله و ...
 •  همکاری در آموزش نیروی انسانی پزشکی که برای کار آموزی های میدانی به واحد های تابعه مرکز بهداشت اعزام می شود.
 •  دریافت و بررسی گزارش های رسیده از واحد های تابعه و همکاری برای تهیه بازخوراند مناسب برای واخد ها و گزارش نهایی برای واخد های بالاتر
 •  تطبیق دستورالعل ها ،پروتکل های بهداشتی ،آموزشی تحقیقی ، از طریق کمیته های علمی و دستورالعمل های اجرایی از طریق شورای مخلی


 

 

نظر شما :
captcha