۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر    تعداد بازدید : 2935

آزمون ها

ردیف عنوان         واحد مربوطه تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان توضیحات لینک
1 آزمون استرس کلیه واحد ها 99/02/29 99/02/30 13 13 پایان آزمون  
2 آزمون اصول آموزش به بیمار کلیه واحد ها 99/03/26 99/03/27 12 12 پایان آزمون  
3 آزمون آتل گیری  کلیه پرستاران 99/05/08 99/05/09 12 12 پایان آزمون  
4 آزمون گزارش نویسی کلیه پرستاران 99/06/20 99/06/22 9 9 پایان آزمون  
5 آزمون تروما کلیه پرستاران، بهیاران ، ماماها 99/07/20 99/07/21 13 12 پایان آزمون  
6 آزمون اکسیژن تراپی کلیه پرستاران 99/07/29 99/07/30 9 9 پایان آزمون  
7 آزمون مدیریت خطروایمنی بیمار  کلیه پرستاران 99/08/11 99/08/12 13 12 پایان آزمون  
8 آزمون بهداشت حرفه ای و ایمنی شغلی کلیه واحدها 99/09/13 99/09/15 9 12 پایان آزمون  
9 آزمون بهداشت محیط کلیه واحد ها 99/09/26 99/09/26 8 12 پایان آزمون  
10 آزمون سونوگرافی رادیولوژی 99/10/16 99/10/17 9 13 پایان آزمون  
11 آزمون اطفاء حریق کلیه واحد ها 99/10/29 99/10/30 12 12 پایان آزمون  
12 آزمون تریاژ کلیه پرستاران 99/12/26 99/12/27 10 9 پایان آزمون  
13 آزمون کویید 19 کلیه واحد ها 1400/4/23 1400/4/24 12 10    
14 آزمون بهداشت محیط کلیه واحدها 1400/4/23 1400/4/24 12 10    
15 آزمون مدیریت پسماند کلیه واحدها 1400/4/26 1400/4/27 8 8 پایان آزمون

 

16 آزمون ایمنی کلیه پرستاران 1401/6/28 1401/6/31 8 13 پایان آزمون  

 

نظر شما :
captcha