۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۷ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد    تعداد بازدید : 2412

فروزان جلال آبادی     

کارشناس نظارت بر درمان

 

 

شماره تماس : 3-03433729130

شماره داخلی: 121

 


شرح وظایف:

  • نظارت بر عملکرد کلیه مراکز درمانی تحت پوشش در مورد ارائه خدمات صحیح ورعایت مقررات و ضوابط بهداشت
  • تهیه گزارشات حاصل از نظارتهای عادی –دوره ای-ویژه ازمراکز درمانی و ارائه به مافوق
  • نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت بهداشت
  • بررسی شکایات واصله از عملکرد موسسات
  • نظارت وکنترل مجوزهای قانونی کار مراکز و موسسات درمانی تابعه
  • جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز درمانی و موسسات
  • تایید محل مطب ودفاتر کار بنا به درخواست متقاضیان
  • انعکاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری در خصوص مسایل درمانی به مراکز تابعه
  • شرکت در کارگاههای آموزشی و جلسات بر گزار شده در حوزه معاونت وسایر