۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد   

فرم ها

ردیف عنوان         واحد مربوطه تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان توضیحات لینک
1 PDP کلیه واحد ها      10 صبح 10 صبح   کلیک کنید
2 اتاق فکر کارکنان درمان و پاراکلینیک     10 صبح 10 صبح   کلیک کنید
3 پایش فرهنگ ایمنی کلیه واحدها 31 اردیبهشت  5 خرداد 10 صبح 10 صبح   کلیک کنید
4 فرم گزارش خطا کلیه واحد ها           کلیک کنید
5 فرم HIS کلیه واحد ها           کلیک کنید