۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۴ تير    تعداد بازدید : 2859

برنامه پزشکان متخصص

نام پزشک

تخصص

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

1401/4/4

1401/4/5

1401/4/6

1401/4/7

1401/4/8

1401/4/9

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

الهام ایرانمنش

اطفال و نوزادان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_

مهدیه سادات جلیلی

داخلی

*

*

*

*

*

*

*

*

_

*

*

_

شیرین جعفری

قلب و عروق

* * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

فرزانه لشکری زاده

قلب و عروق

_

_

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_

لیدا مظفریان

زنان و زایمان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_

عاطفه پریزاد

سونوگرافی

*

_

*

_

*

*

*

_

_

*

*

_

محمد نور بالا

جراح عمومی

_

*

_

*

_

*

_

*

_

*

*

_

مصطفی حیدری

چشم پزشک

*

*

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

رضا خسروی

ارتوپد

_

_

_

_

_

_

_

_

*

_

_

_