۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۳۰ شهريور    تعداد بازدید : 780

 

فاطمه اشرفجو 

 کارشناس بهداشت محیط   

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 133

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

شرح فعالیت

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

3- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی

4- طراحی برنامه عملیاتی مدیریت پسماندها بر اساس برنامه استراتژیک بیمارستان با عناوین کاهش حجم پسماندهای عفونی

 5- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان

 6- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده به منظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب

 7- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز  استفاده اصولی از روش های شیمیایی

 8- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد ضدعفونی کننده و گندزدای بیمارستان 

 9- بررسی وضعیت بهداشتی سیستم تهویه در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود 

 10- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه

 11- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

 12- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی  

 13- نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

14- مستندسازی فعالیت ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط

 

 


 

 

نظر شما :
captcha