۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد    تعداد بازدید : 868

 

مریم اکبری   

مسئول دبیرخانه  

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 126

   

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف 

1-  ثبت مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در برنامه اتوماسیون اداری

2-  تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

3-  تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام  مافوق

4-  دریافت و اعلام وصول نامه هایی که از ادارات و سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد

5-  پیگیری انجام امور مربوط به صدور مکاتبات پزشک قانونی و سایر ارگانها با هماهنگی واحد پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان و مسئولین مربوطه

6-  ارجاع نامه به گیرنده آن دربرنامه اتوماسیون اداری

7-  پرینت نامه و ارسال آن به گیرندگانی که دارای برنامه اتوماسیون اداری نمی باشند .

8-  اسکن نمودن کلیه نامه های وارده (خارج از واحد دانشگاه )و ثبت و شماره گذاری آنها

9-  پرینت نامه های ارسالی به واحد های خارج از سازمان از جمله بانک ها و بیمه ها و ممهور نمودن آنها

10-ثبت کلیه فاکس های دریافتی و ارسال به واحد مربوطه

11-بایگانی کلیه نامه ها دربرنامه اتوماسیون اداری

12-پیگیری کلیه نامه طبق دستور مقام مافوق

13-انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

 

 

 


 

 

نظر شما :
captcha