۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۸ مرداد    تعداد بازدید : 843

حکیمه تقی زاده

مسئول امور مالی

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 122


مجید حدیدی 

کارشناس امور مالی

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 125


 

مهدی آذین

مسئول دریافت و پرداخت

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 123


 

جواد صمدی

حسابدار امین اموال

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 175


 

معصومه نوروززاده

کارشناس امور مالی

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 124


 

عباس محمد حسنی

کارشناس امور مالی

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 125


 

شرح وظایف:

*تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها

*با قوانین وآئین نامه ومقررات حالم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

*هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حالم بر عملیات مالی وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالی

*پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد

*حفظ وشناسائی وهم چنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر دارییهای واحد

*کنترل امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه

*اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه

*اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی

*گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

*واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید

*نظارت بر اجرای امور محوله به امور مالی وامین اموال

*مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و۰۰

*امضاء اسناد ماالی و چک بانکی

*پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

*نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

*تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*حسابرسی اسناد هزینه.

*پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

*ایجاد دفاتر کل، روزنامه و …. و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

*بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل.

*پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

*نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

*تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*حسابرسی اسناد هزینه.

*پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

*ایجاد دفاتر کل، روزنامه و …. و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

*بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل.

 

 

 

نظر شما :
captcha