۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد    تعداد بازدید : 1425

 

 فهیمه استوارزاده                                         

مسئول بلوک زایشگاه

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 173

  

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

خدمات  قابل ارائه در بخش:

معرفی بخش:  این بخش شامل 10 تخت فعال می باشد که شامل 2 اتاق ال دی آر 1 اتاق زایمان ا اتاق تریاژ 1 اتاق پره اکلامپسی و 3 اتاق بستری میباشد.

بیمارانی که باردار بوده اند جهت انجام زایمان و اقدامات اورژانسی و تحت نظر بودن به این بخش مراجعه مراجعه میکنند و کلیه اقدامات بصورت بلوک زایمان و اورژانس زنان در این بخش انجام میشود.

 

فعاليت انجام شده در اين بخش:

*مراقبت از مادران باردار تحت نظر

*انجام زایمان طبیعی(با یا بدون بی دردی اسپینال)

*آماده سازی بیماران جهت انجام عمل سزارین و عمل های اوژانس و الکتیو زنان

*انجام واکسیناسیون بدو تولد

*آموزش های حین بستری و ترخیص

*معرفی اتاق ها ی ال دی آر و آموزش زایمان فیزیولوژیک به مادران باردار قبل از زایمان

 

روند پذیرش بیمار در بخش :

در ابتدا بیماران طبق سطح بندی تریاژ مامایی پذیرش و تریاژ میشوند و برحسب امتیاز و نیامند اقدامات مربوطه چه بصورت اورژانسی و چه سرپایی ادمیت شده و به پزشک زنان اطلاع داده میشود و تصمیم گیری انجام میشود.

شرح وظایف ماما مسئول بخش زایشگاه

الف)جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

*تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

*برنامه ریزی  بمنظور بهبود کیفیت خدمات مامایی در بخش زایمان و سایر بخش های مرتبط

*برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارد ها دستورالعمل های مربوط به خدمات مامایی

*تعیین وظایف  تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت درشیفت های مختلف 

*کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

*برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید در خصوص قوانین و مقررات مربوطه

*برنامه ریزی جهت آموزش به زائو پس از زایمان(مراقبت از خود و نوزاد – وسایل تنظیم خانواده)

*برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

*برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت...

 

ب)سازماندهی:

*تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکلات واحد مربوطه.

*برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب بمنظور ارتقا سطح خدمات ارائه شده

*توجه به نیازهای کارکنان ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

*برقرری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطهو سایر واحدها

*انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

*ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحد ها

*شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان مددجویان بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

*همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارشات لازم

*همکاری با کمیته های بیمارستانی از جمله کمیته کنترل عفونت از نظر نمونه برداری دوره ای از محیطو وسایل بطور مستمر

*تشکیل برنامه های آموزشی مامایی به شکل منظم و فراهم آوردن امکانات لازم جهت شرکت کارکنان مامایی دردورههای آموزشی ضمن خدمت

*مشارکت و همکاری در آموزش و برنامه ارزشیابی دانشجویان کاراموزان در اتاق زایمان بخش بعد از زایمان  و اتاق معاینه و سایر واحد های زیر ربط 

*مشارکت و همکاری در پژوهش ها  و تحقیقات و اطلاع از تکنیک ها  و پدیده های علمی نوین مامایی  و آموزش آن به کارکنان مربوطه

*تکمیل فرم ارزشیابی  مصوبه کارکنان مامایی واحد مربوطه .ج)هدایت و رهبری  کنترل و نظارت و ارزشیابی

*کنترل حضور و غیاب پرسنل ماماییواحد مربوطه *نظارت بر حسن اجرای امور محوله بر کارکنان مامایی

*ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر مامایی *نظارت وارزشیابی مستمر بر رعایت معیار های رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان

*انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق. 

نظر شما :
captcha