۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۸ مرداد    تعداد بازدید : 1253

میلاد اکبری

مسئول اورژانس

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 153

   

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

خدمات  قابل ارائه در بخش: پذیرش بیماران مراجعه کننده به اورژانس در تمامی سطوح تریاژ اعم از بیماران قلبی،داخلی،جراحی وغیره

 معرفی بخش:  این بخش شامل 12تخت فعال می باشد که شامل 4 تخت بستری حاد و4تخت بستری زنان و2تخت بستری مردان و2 تخت ایزوله واتاق عمل سرپایی واتاق احیا می باشد.

نحوه عملکرد در اورژانس

 • تریاژ بیماران و اولویت بندی ورسیدگی به بیماران بدحال
 • حضور پرسنل وپزشکان مجرب وسوپروایزرین در شیفتهای مختلف
 • فعال بودن سیستم آموزش به بیمار
 • فعال بودن سیستم آموزش به پرسنل وبرگزاری کلاسهای مورد نیاز به صورت دوره ای وبرگزاری جلسات درون بخشی به صورت ماهیانه
 • نظارت کامل سوپروایزرین بر روند درمان بیماران وگزارش نواقص مربوطه ورفع نواقص
 • انجام بازدیدهای مدیریتی به صورت دوره ای وگزارش نواقص ورفع آنها
 • استفاده از دستبند شناسایی بیماران
 • مشخص بودن پرستار هر بیمار
 • نوشتن برنامه های بحران واستفاده از پرسنل در زمان بحران در شیفتها

 

شاخصهای مهم بخش اورژانس

 • رضایتمندی مراجعین
 • تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت
 • تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۱۲ ساعت
 • تعداد بیماران ترک با رضایت شخصی      
 • تریاژ                                 
 • تعداد CPR ناموفق
 • این شاخص ها ماهیانه به  واحد آمارو مدیریت بیمارستان و سه ماهه به معاونت درمان ارسال شوند. 

نظر شما :
captcha