۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر    تعداد بازدید : 5133

محمد رضا اثنی عشری         

حراست  شبکه بهداشت و درمان

     

شماره تماس : 3-03433729130

شماره داخلی: 204


شرح وظایف:

 • برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات تامینی امنیت جهت جلوگیری از دسترسی عوامل غیرمجاز به پرسنل، تاسیسات و اسناد و مدارک.
 • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع- تحصن- اعتصاب- اغتشاش و تظاهرات.
 • جمع آوری اخبار و اطلاعات و احاطه اطلاعاتی- کسب و پرورش اطلاعات اخبار محیط اعم از سیاسی – اجتماعی- اقتصادی .
 • بررسی و تعیین رده حراستی افراد جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و انعکاس به مدیریت دستگاه مراجع ذیصلاح.
 • تعیین پست های مشاغل حساس دانشگاه.
 • اعلام صلاحیت عمومی شاغلین جهت تصدی پست های مشاغل حساس و داوطلبان اشتغال- انتقال و ماموریت به دانشگاه.
 • بررسی در مورد متقاضیان دریافت سلاح با همکاری دستگاههای ذیصلاح.
 • صدور کارت شناسایی و هویت بخشی سازمانی با اساتید- کارکنان- دانشجویان.
 • نظارت و مراقبت بر اجرای امور مربوط به حراست اخبار- اسناد- پرسنل.
 • برنامه ریزی و اجرای طرح حفاظت شخصیت ها درصورت بررسی و لزوم و تعیین سطوح حفاظتی با هماهنگی مراجع ذیصلاح.
 • اجرای طرحهای آموزشی مربوط به حراست بر اساس دستور العمل های صادره در حوزه امنیت و حفاظت.
 • پیشنهاد و اجرای طرحهای حراستی و حفاظتی متناسب با شرایط خاص.
 • انجام امور مربوط به بیسیم و دیگر امور امنیتی در تسریع امور اطلاع رسانی و حفاظت گفتار.
 • انجام امور مربوط به دوربین های مدار بسته و نظارت مستمر بر ساختمانها - تاسیسات - مخابرات و افراد .
 • مدیریت در امر حفاظت فیزیکی و رسیدگی به مشکلات مربوطه.
 • بررسی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش جهت شناسایی مشکلات و معضلات.
 • رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرایی و بهره برداری کامل از آنها.
 • ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی.
 • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
 • تدوین دستور العملهای حفاظتی و امنیتی و نظارت بر اجرای آنها.
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه.
 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه ذیربط. 
 • شناسایی عوامل و عناصر متعهد و تلاشگر جهت رشد و ابقائ آن در محیط.