۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ مرداد    تعداد بازدید : 6699

دکتر سعید پیشگویی                                                              

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راور                                                         

بورد تخصصی : متخصص داخلی

شماره تماس : 3-03433729130

شماره داخلی: 126 

آدرس ایمیل : s.pishgoie@kmu.ac.ir                                                

   


شرح وظایف :

1. مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان
2. ارتباط با فرمانداری و ادارات دولتی و شركت در شورای اداری شهرستان
3. ارتباط با مردم در جلب همكاری آنها با اكیپ های سیار بهداشتی و درمانی وغیره
4. اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبكه شهرستان با همكاری واحد طرح و برنامه و بودجه استان
5. همكاری با واحد تشكیلات و روشها در جهت سازمان دادن وظائف كارمندان و بهبود روشهای اداری
6. بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان واجرای برنامه های مربوط از طریق مركز بهداشت استان
7. نظارت در تامین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت بر تولیدكنندگان و كارخانجات تولید مواد غذایی
8. نظارت بر فعالیت های مراكز بهداشتی درمانی روستایی و واحدهای آزمایشگاه و پرستاری و درمانی و تامین نیازهای آنها
9. نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان
10. همكاری با ادارات دولتی در تامین نیازمندی های بهداشتی و درمانی آنها بالاخص بهداشت مدارس
11. پذیرش و معاینه مصدومین و مجروحین و بیماران سرپایی از طریق تجهیز مراكز بهداشتی و درمانی موجود و اورژانس پیش بیمارستانی
12. تشكیل جلسات مختلف در طول سال با مسئولین واحد ها و كارشناسان و كاردانها جهت رفع مشكلات
13. نظارت بر امور اداری و مالی از قبیل كارگزینی ‏، دبیرخانه ،بایگانی خدمات و نگهداری اموال وانبار
14. مسئول حفظ وحراست از ساختمانهای شبكه از نظر امنیتی ، سرقت ، آتش سوزی و غیره
15. سرپرستی تهیه و انجام گزارشات و آمارهای عادی و فوری و ارسال آنها به دانشگاه
16. نظارت بر فعالیت های كلیه كاركنان شبكه و مراكز بهداشتی درمانی و اورزانس 115 مربوطه