۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير    تعداد بازدید : 5092

خدمات مرکز بهداشت راور

خدمات اساسی بهداشت مبتنی است بر مراقبتهای اولیه بهداشتی كه با شیوه هایی از نظر عملی ، از نظر علمی معتبر و از نظر اجتماعی پذیرفتنی با بهای عادلانه و قابل دسترس برای تمامی آحاد جامعه می باشد که شامل:

1- شناخت و الویت بندی مشکلات بهداشتی منطقه و پیگیری حل آنها

2-آموزش ارتقاء سلامت و بهبود و اصلاح سبك زندگی

3-اصلاح و بهبود تغذیه

4-تامین آب آشامیدنی و غذای سالم ،كنترل و نظارت بر مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی ، اماكن عمومی و مراكز آموزشی پژوهشی ، تفریحی و زیارتی و بهسازی محیط

5- بهداشت باروری ،مراقبت كودكان ، مادران ، زایمان سالم و مراقبت و بهداشت سالمندان

6-پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر و غیر واگیر

7-مراقبت و بهداشت دهان و دندان و خدمات دندان پزشكی

8-تدارك داروهای اساسی مورد نیاز مراقبتهای بهداشتی و درمانی

9-خدمات بهداشت روان، مشاوره بیماریهای عفونی و رفتاری

10-كنترل و نظارت بر كارگاهها و كارخانجات صنعتی

11-پیشگیری و مراقبت از سلامت دانش آموزان

12-جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت واحد های تابعه و گزارش به مسئولین مافوق

13-بـرنـامـه ریـزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی .

14-پیگیری و جلب مشاركت مردم در بهبود خدمات، خودیاری و ...

15-تدارك و پشتیبانی فنی، اداری و مالی خانه های بهداشت و مراكز بهداشتی درمانی

16-جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی،آمارهای حیاتی