۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
هفته سلامت مشکلات آلودگی هوا
۱۴۰۱ يکشنبه ۱ خرداد
هفته سلامت مشکلات آلودگی هوا
هفته سلامت مشکلات آلودگی هوا
گشت نظارت بر بازار
۱۴۰۱ يکشنبه ۱ خرداد
گشت نظارت بر بازار
گشت نظارت بر بازار
کلاس آموزشی گندزدایی کشتارگاه
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
کلاس آموزشی گندزدایی کشتارگاه
کلاس آموزشی گندزدایی کشتارگاه
جلسه مشترک با شورای شهر
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
جلسه مشترک با شورای شهر
جلسه مشترک با شورای شهر
جلسه نواقص کشتار گاه
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
جلسه نواقص کشتار گاه
جلسه نواقص کشتار گاه
تبه کریمه کونگو
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
تبه کریمه کونگو
تبه کریمه کونگو
جلسه شورا سلامت
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
جلسه شورا سلامت
جلسه شورا سلامت
کمیته برون بخشی جمعیت
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
کمیته برون بخشی جمعیت
کمیته برون بخشی جمعیت
روز جهانی آسم
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۱ ارديبهشت
آسم
روز جهانی آسم
برگزاری کارگاهآموزشی حذف مالاریا
۱۴۰۱ پنج شنبه ۸ ارديبهشت
برگزاری کارگاهآموزشی حذف مالاریا
برگزاری کارگاهآموزشی حذف مالاریا