۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
برگزاری مراسم روز پرستار
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
برگزاری مراسم روز پرستار
برگزاری مراسم روز پرستار
برگزاری کارگاه آموزش مدیریت راه هوایی و احیای قلبی ریوی
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۳ آبان
برگزاری کارگاه آموزش مدیریت راه هوایی و احیای قلبی ریوی
برگزاری کارگاه آموزش مدیریت راه هوایی و احیای قلبی ریوی
گرامیداشت روز تغذیه و عصای سفید
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۵ مهر
گرامیداشت روز تغذیه و عصای سفید
گرامیداشت روز تغذیه و عصای سفید
برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۵ مهر
برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته و مدیریت راه هوایی
برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته
دومین یادواره شهید مدافع سلامت راور شهید دکتر بهشتی شیرازی
۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
دومین یادواره شهید مدافع سلامت راور شهید دکتر بهشتی شیرازی
دومین یادواره شهید مدافع سلامت راور شهید دکتر بهشتی شیرازی
گرامیداشت روز پزشک
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲ شهريور
گرامیداشت روز پزشک
گرامیداشت روز پزشک
بازدید سرزده معاون درمان از بیمارستان راور
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ خرداد
بازدید سرزده معاون درمان از بیمارستان
بازدید سرزده معاون درمان از بیمارستان راور
تجلیل از همکاران ماما، اسناد و خدمات
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت
تجلیل از همکاران ماما، اسناد و خدمات
تجلیل از همکاران ماما، اسناد و خدمات
تجلیل از پرسنل آزمایشگاه
۱۴۰۱ سه شنبه ۳۰ فروردين
تجلیل از پرسنل آزمایشگاه
تجلیل از پرسنل آزمایشگاه
تجلیل از پرسنل کارگزینی
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۵ فروردين
تجلیل از پرسنل کارگزینی
تجلیل از پرسنل کارگزینی