۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تجلیل از همکاران ماما، اسناد و خدمات
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت
تجلیل از همکاران ماما، اسناد و خدمات
تجلیل از همکاران ماما، اسناد و خدمات
تجلیل از پرسنل آزمایشگاه
۱۴۰۱ سه شنبه ۳۰ فروردين
تجلیل از پرسنل آزمایشگاه
تجلیل از پرسنل آزمایشگاه
تجلیل از پرسنل کارگزینی
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۵ فروردين
تجلیل از پرسنل کارگزینی
تجلیل از پرسنل کارگزینی
تجلیل روز مهندس
۱۴۰۰ شنبه ۷ اسفند
تجلیل روز مهندس
تجلیل روز مهندس
برگزاری مانور دور میزی زلزله
۱۴۰۰ پنج شنبه ۵ اسفند
برگزاری مانور دور میزی زلزله
برگزاری مانور دور میزی زلزله
تجلیل از زحمات چندین ساله خانم فاطمه بقایی در روز بازنشستگی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ بهمن
تجلیل از زحمات چندین ساله خانم فاطمه بقایی در روز بازنشستگی
تجلیل از زحمات چندین ساله خانم فاطمه بقایی در روز بازنشستگی
جشن روز پرستار
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ آذر
جشن روز پرستار برگزار شد
جشن روز پرستار
روز حسابدار
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تجلیل روز حسابدار
روز حسابدار
ویزیت رایگان توسط متخصص اطفال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۰ مهر
ویزیت رایگان توسط متخصص اطفال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
ویزیت رایگان توسط متخصص اطفال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
رئیس جدید مرکز بهداشت راور شهرستان راور معرفی شد
۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر
رئیس جدید مرکز بهداشت راور شهرستان راور معرفی شد
رئیس جدید مرکز بهداشت راور شهرستان راور معرفی شد