۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر   

برگزاری کمیته گرامیداشت روز جهانی خطر بلایا

13اکتبر(21مهر ماه)روز جهانی خطر بلایا با هدف کاهش خطر بلایا، ایجاد تاب آوری ارتقاء آمادگی و کاهش آسیب و خسارت در تاریخ 1401/7/24 برگزار گردید. در این راستا چارت فرماندهی حادثه (I C S) و چارت تیم واکنش سریع (D M A T) بازنگری گردید.

 

IMG_8131
IMG_8132
IMG_8135
۲۰۲۲۱۰۱۶_۰۸۲۶۴۰
۲۰۲۲۱۰۱۶_۰۸۲۷۰۰
۲۰۲۲۱۰۱۶_۰۸۲۹۳۲
۲۰۲۲۱۰۱۶_۰۸۲۹۴۱