۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر   

در تاریخ 1401/7/25 کمیته برون بخشی هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا)1401 در اتاق ریاست مرکز بهداشت شهرستان راور با حضور نمایندگان ادارات تشکیل و مصوبات هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) مطرح گردید.

 

IMG_8153
IMG_8156
IMG_8157
IMG_8158