۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   
جلسه آموزشی بیماریهای زئونوز جهت پرسنل بهداشت در مورخ۱۴۰۱/۳/۱۷ در سالن مرکز بهداشت برگزار شد
در ابتدا دکتر حسینی در زمینه بیماری تب کریمه کنگو مطالب خود را ارائه دادند.در ادامه دکتر یوسف نژاد در مورد بیماریهای تب مالت، سالک، هاری و حیوان گزیدگی و آبله میمونی مطالب آموزشی را ارائه دادند. و با توجه به بروز هپاتیت آ در شهرستان در خصوص بیماری هپاتیت آموزش دادند.و در پایان محسن بیگی در خصوص آلودگی هوا و آموزش مراقبت در این زمینه به عموم سخنانی ایراد نمودند.
تب کنگو2
تب کنگو3
تب کنگو4
تب کنگو5
تب کنگو8
تب گنکو1
تبکنگو6