۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
آزمون زئونوزها
نام و نام خانوادگی : *
 
شماره ملی : *
 
1-خطر ابتلا به هاری در پی مواجهه با ویروس به چه مواردی بستگی دارد؟ :2- مهم ترین اقدام پیشگیری از هاری بلافاصله بعد از مواجهه چیست؟ :3- کدام مورد در گروه 3 مواجهه با حیوان مشکوک به هاری نمی باشد؟ :4-به چه دلیل نام دیگر بیماری تب مالت تب مواج نام دارد؟ :5-عوامل شیوع تب مالت در جوامع چیست؟ :6-راههای انتقال بیماری تب مالت به انسان چیست؟ :7-نگهداری گوشت برای جلوگیری از تب کریمه کنگو باید به چه صورت باشد؟ :8-بیماری سالک چگونه انتقال می یابد؟ :9- احتمال آلودگی به تب کریمه کنگو در چه فصلی از سال بیشتر است؟ :10- تفاوت بیماری آبله میمون با آبله مرغان در چیست؟ :تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *