۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۰ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۰ مهر   
چک لیست ارزیابی مدیر خدمات پرستاری(مترون)
نام و نام خانوادگی : *
 
کد ملی :
بخش یا واحد مربوطه : *
 
تاریخ :
 
داشتن آگاهی کامل نسبت به کل بیمارستان : *داشتن رفتار صمیمانه و مودبانه با پرسنل :داشتن تبحر و توانمندی و تجربه کار :داشتن قدرت تصمیم گیری ، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات :داشتن انگیزه کار پرستاری و دادن انرژی و انگیزه به پرسنل :داشتن روحیه انتقادپذیری :پرهیز از تهدید و خدشه دار کردن منزلت و شخصیت افراد :داشتن برخورد اداری مناسب با پرسنل :توانایی برقراری ارتباط مناسب با پرسنل :داشتن روحیه کار تیمی :داشتن روحیه آرام و عدم ایجاد تنش در بیمارستان :توجه به احساسات و خواسته های منطقی همکاران :راهنمایی کارکنان جهت رفع نواقص مهارت شغلی :پیگیری مشکل ارباب رجوع تا حل شدن آن :استفاده از شیوه مناسب جهت اصلاح و بهبود عملکرد بیمارستان :استفاده مناسب از امکانات و منابع موجود :حفظ اعتبار و امنیت کارکنان :ایجاد فضای تفاهم و اعتماد در محیط کار :سعی در جهت احقاق حقوق کارکنان :امکان دسترسی به ایشان در مواقع اضطراری :