۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر

اتاق فکر مراجعین

مراجعین گرامی لطفاً پیشنهادات خود را در رابطه با عناوین آموزشی مورد نیاز مراجعین سر پایی و بستری بیمارستان جهت بهبود در روند آموزش به بیمار ثبت نمائید.

از همکاری شما کمال تشکر را داریم.

نام :
ایمیل :    
شماره موبایل :
موضوع :  
شرح :  
تصویر امنیتی :
متن تصویر امنیتی :